Twitter feed

Here is a non-Invasive multimodal foetal #ECG-doppler dataset for #antenatal #cardiology research. The dataset is mainly conceived for researchers working on
fECG signal processing algorithms.
https://go.nature.com/2Yfd1KF

I felt the opening sentence of this paper from the Gorostiza lab in my *soul.* “The hallmark of successful neuroscience is understanding nervous systems well enough to predict behavior. Behavioral variability…has been the bane of this endeavour.” https://doi.org/10.1101/2021.01.15.426803

“Jag har arbetat för abort i över 50 år, efter att jag obducerat kvinnor som avlidit efter illegal abort. Jag kommer att med all kraft arbeta för kvinnors rätt till sin egen kropp, så länge jag orkar och kan.”

Barbro Westerholm. #ståuppföraborträtten

Load More…