Andra länkar

Min doktorsavhandling går att ladda ner från DIVA: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:301250

Jag gick ett träningsprogram (Fellow’s Program) under 2017, för att utvecklas som community manager. Här är programmet: https://www.aaas.org/programs/community-engagement-fellows
Och här är mina fellow members: https://www.aaas.org/page/cefp2017-cohort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s