Andra länkar / other links

Min doktorsavhandling går att ladda ner från DIVA (länk)
Min licavhandling går också att ladda ner från DIVA (länk)

Jag gick ett träningsprogram (Fellow’s Program) via AAAS under 2017, för att utvecklas som community manager. Programmet har nu omformat sig till en fristående organisation, CSCCE (Center for Scientific Collaboration and Community Engagement) och man kan fortfarande bli en fellow. Och här är mina fellow members!

My PhD thesis can be downloaded from the DIVA portal (link)
My licentiate thesis can also be downloaded from the DIVA portal (link)

I was accepted to a training program for scientific community managers (Fellow’s Program) via AAAS in 2017, to develop further as community manager. The program is now reformed as CSCCE (Center for Scientific Collaboration and Community Engagement) and you can still become a fellow. And these are my fellow members!

Leave a Reply