14 thoughts on “Jag har ett disputationsdatum!

  1. Alltid bra att ha en dödslinje att jobba mot 🙂 Lycka till, och vi ser fram emot återuppväckelsen.Annars verkar det vara en populär dag. Känner i alla fall två som disputerar samma datum.

Leave a Reply