Jag och Lisa ska skriva en bok!

Jag och Lisa Förare Winbladh har fått anslag från FORMAS för att skriva en bok om mat med naturvetenskapliga förtecken!

Arbetstiteln är “Molekylär gastronomi i ditt eget kök”, och förutom text på papper blir det såklart en blogg där vi kommer dokumentera lite ditt och datt under arbetets gång (den kommer ligga under taffel.se, länk kommer här när bloggen kommit upp).

Det är såklart jättekul att få anslag (och mitt första “egna” anslag), och det ska bli fantastiskt roligt att skriva bok med Lisa, men det som egentligen gör mig allra gladast är att den här typen av anslag över huvud taget existerar – anslag för att föra ut forskning i det allmäna rummet, och helst i samverkan mellan vetenskapsjournalister/informatörer och forskare.

Såhär skriver FORMAS om sin informationsprojekt-utlysning:

“Forskningsrådet Formas lyser ut medel för populärvetenskapliga informationsprojekt inom rådets alla ansvarsområden, dvs. Miljö och natur, Areella näringar, djur och livsmedel samt Samhällsbyggande.

Informationsprojekten ska bidra till att forskningsresultat från Formas ansvarsområden sammanställs, sprids, prövas och diskuteras i olika sammanhang så att de kan påverka samhällsutvecklingen.

Informationsprojekt kan avse till exempel populärvetenskapliga artiklar och publikationer, seminarier och konferenser, film- och TV-produktioner samt webbsidor.

För informationsprojekt krävs inte akademisk meritering och tillhörighet för den sökande. Vetenskapsjournalister och informatörer, gärna i samverkan med forskare, är välkomna att söka. Ansökan kan utformas på svenska. Det finns ingen given summa att söka utan den summa som söks ska stå i proportion till det tänkta projektet och motiveras väl. Syfte, mål, målgrupp samt informationskanal ska tydligt framgå i ansökan.”

FORMAS huvudområden är – som påpekas i texten – miljö & natur, samhällsbyggande och areella näringar, djur och livsmedel. Om de följer sitt tidigare mönster är nästa ansökningsdeadline för informationsprojekt nånstans runt månadsskiftet april/maj nästa år. Sitter du på en bra idé, sök!

Länkar
FORMAS
Nyhetsrelease (via Newsdesk, så jag kan twingla länken)

12 thoughts on “Jag och Lisa ska skriva en bok!

  1. Grattis! Verkligen roligt! Jag kommer att följa projektet med intresse, och säger som Harald: jag är definitivt en presumtiv köpare.

  2. Tack för alla positiva tillrop! Ni får gärna komma förbi projektbloggen på Taffel (inte bara inskaffa den färdiga boken) och fråga saker och påpeka konstigheter och berätta anekdoter… bloggen är antagligen uppe efter helgen.

  3. Åsa: tack, och tack! Jag började bli *väl* less på den gamla layouten som jag haft i evigheter, och tagline \”aktuella vetenskapsnyheter på svenska\” kändes inte 100% rätt längre, heller…

  4. Åh vad roligt! Er fusion kommer att funka grymt tror jag som trogen läsare till er båda! Lycka till,Simon

Leave a Reply to Malin Sandström Cancel reply