Forskare och deras ord

I senaste numret av Nature finns en intressant och underhållande artikel om omtvistade vetenskapliga termer. Det är ett viktigt problem som nog ofta är osynligt utanför forskningsvärlden – förutom i undantagsfall, som 2006 års namnstrid kring vad som menas med “planet” (som egentligen hade rätt lite med vetenskap att göra).

För forskarens främsta arbetsverktyg är inte mätinstrument, vita rockar eller provrör, utan ordet. Åtminstone så länge man mäter forskningsproduktion på det allmänt vedertagna sättet: i publicerade artiklar och i antal citeringar av publicerade artiklar, ju mer desto bättre.

Det hänger ihop med hur viktigt det är som forskare att ha en allmänt accepterad korrekt definition för det fenomen man vill studera (ska man leta liv på andra planeter väljer man till exempel mätinstrument/-metoder utifrån hur man definierar “liv” – något som inte är så enkelt). Felvalda ord på olyckliga ställen kan stjälpa en artikel, fördröja dess publicering eller ge den betydligt färre citeringar i andra artiklar – och en illa vald (om än accepterad) definition kan föra hela forskningsfält på avvägar. Den genomsnittliga seniora forskaren kan därför diskutera akademiska termer och deras betydelseskiftningar på en förundransvärd detaljnivå, och vet ofta precis vad som signalleras med ett visst ord på en viss plats i ett visst sammanhang (det kan skilja från tidskrift till tidskrift, från konferens till konferens och inte minst mellan olika underområden av vetenskapliga fält).

Därför blir det såklart problem när man inte är överens om vad en viss nyckelterm innebär. Extra problematiskt om ordet ifråga blir ett modeord, och börjar användas av många på ett sätt som det inte tidigare gjordes.

De här termerna är de som får flest forskare att gå i spinn, enligt Nature. Asterisken markerar sådana ord jag själv stöter på i mitt arbetsområde, även om jag inte har haft gigantiska problem med dem – ännu.

*Paradigmskifte (paradigm shift)
Epigenetisk (epigenetic)
*Komplexitet (complexity)
Ras (race)
Tippunkt (tipping point)
Stamcell (stem cell)
*Signifikant (significant)
*Medvetande (consciousness)

“Systems Biology is conspicuous by absence”, säger den hittills enda kommentatoren, och det kan han mycket väl ha rätt i (det är ett vetenskapligt område relaterat till mitt, vars beteckning just nu genomgår en rejäl betydelseglidning). Jag misstänker att varje fält har ett par egna ord att lägga till listan…

Länkar
Artikeln (i Nature)
En medföljande lista på fler jobbiga ord (både “planet” och “liv” finns med)
och en tillhörande essä om klassificering kontra kategorisering

Andra bloggar om , , ,