Ändra ett foto, ändra historien?

Manipulerade foton påverkar hur personer minns en historisk händelse, hävdar psykologiforskare i senaste numret av Applied Cognitive Psychology.

Forskarna lät en grupp på 187 personer – så gott som uteslutande studenter, vilket är vanligt i psykologiska forskningsstudier av den här typen – titta på manipulerade eller omanipulerade bilder från två historiska händelser*; Himmelska Fridens Torg 1989 och Rom-protesterna mot Irakkriget 2003. Därefter fick de svara på frågor om händelserna.

Den manipulerade bilden från Himmelska Fridens torg visade stora folkmassor som åskådare/medprotesterare till den berömda händelsen där en ensam student stod framför inrullande stridsvagnar (originalbilden saknade folkmassor). Den manipulerade bilden från Rom-protesterna fick adderade kravallpoliser och en hotfull maskerad demonstrant, för att ge ett mer våldsamt intryck av vad som i själva verket var en fredlig protest.

De som sett de manipulerade bilderna tyckte sig också i betydligt större utsträckning minnas den version av händelserna som bilderna antydde; stora åskådar/protestmassor vid Himmelska Fridens Torg, och våldsamheter vid Rom-protesterna. Resultaten replikerades sedan i en grupp med hundratalet medelålders till äldre personer, med samma foton och frågor.

Det finns således en extra orsak att vara på sin vakt mot fingerade foton i media, hävdar forskarna – de kan ändra vårt sätt att minnas historien. Nu är detta lite av en logisk kullerbytta; de flesta upplever trots allt världshistorien genom medierna, så om manipulerade foton finns i mediernas nyhetsrapportering blir de del av minnena från början, inte en del av någon omformulering efteråt (vilket rimligtvis borde göra dem än mer effektiva). Men som indikator på att historieförfalskning kan fungera är resultatet ganska skrämmande. Minnet är inte omutligt, och om vi intalar oss att vi inte går att påverka gör vi oss onödigt sårbara.

Länkar
nyhetsrelease
artikeln (Applied Cognitive Psychology, pren krävs)

Andra bloggar om: , , , , , ,

*Åtminstone i mina ögon ser bilderna dessutom tydligt fejkade ut, och de är gjorda av icke-proffs med gammal utrustning (billigt fotoediteringsprogram från 2001). Moderna fejk är antagligen betydligt svårare att urskilja, och därför rimligen mer effektiva. (Se nyhetsreleasen för den ena bilden, den från Beijing)