Antenn av plasma – stäng av och den försvinner

Modern plasmateknik kan användas för att ge en antenn som bara existerar när den är påslagen, rapporterar forskare på årsmötet för APS Division of Plasma Physics.

Plasma, det så kallade “fjärde tillståndet” av materia, uppstår när gas hettas upp så att den delar sig i joner. Tätheten av elektroner i plasma gör det till en god elektrisk ledare, precis som metall.

En antenn av plasma istället för metall har dock en uppenbar fördel – den upphör att existera (elektroniskt) när den stängs av, och blir på så vis svårare att upptäcka. Den blir också lättare att “bygga om”, i och med att delar av den kan slås på och av – vilket innebär att den skulle kunna ersätta flera specialiserade antenner. Forskarna (plasmafysikerna Theodore Andersen och Igor Alexeff) har byggt en prototyp, som ser ut ungefär som ett böjt lysrör, och arbetar nu på mer avancerade versioner.

Nog låter “plasmaantenn” som något av de mer exotiska påhitten ur science fiction, men det verkar ju som om det skulle kunna bli användbart (och inte bara ut ett militärt perspektiv, utan även ett civilt, med tanke på hur mycket trådlösa mojänger vi bär runt på nu för tiden). Fast jag undrar hur mycket energi som går åt?

Länkar
Mötets webbsida
pressrelease (från APS)
kortare pressrelease (Science Daily)

Andra bloggar om: , , , ,

Leave a Reply