Genvariant styr IQ-bonus från amning

Amning ger “smartare barn” enligt vissa studier, men har ingen större effekt enligt andra studier. Nu visar ny forskning att en enda gen kan bidra med en stor del av IQ-effekten – för de barn som har rätt variant.

Konsensus verkar ligga på att amningen har en positiv effekt på IQ. Förklaringarna till IQ-bonusen har varit många – allt från positiv närkontakt med mamma, till krassa socioekonomiska effekter. Bröstmjölkens sammansättning – rik på fetter som är bra för hjärnan – har föreslagits spela en viktig roll.

Det sista tog en grupp forskare fasta på. De undersökte två varianter av genen FADS2, som spelar en viktig roll i omsättningen av fettsyror. Både ammande barn och deras mödrar testades, i två stora studier; en brittisk grupp och en nyzeeländsk grupp. Barn med minst en kopia av den variant forskarna kallar “C” vann ungefär sju IQ-enheter på att ammas, medan de som hade dubbla kopior av en annan variant (“G”) inte vann något alls i IQ mätt. Mammornas gener spelade däremot ingen roll. Effekten på IQ kvarstod upp i vuxen ålder, och resultaten är justerade för faktorer som mödrarnas ekonomiska status och sociala bakgrund.

Det innebär att ungefär nio av tio barn vinner i IQ om de ammas, medan den kvarvarande tiondelen – de med dubbla kopior av G-varianten – inte verkar påverkas alls.

Resultatet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, är ett klart argument för att det är fettsammansättningen i bröstmjölken som har en stor del av den positiva effekten.

Länkar
artikeln i PNAS (pren. krävs)
Nature News
BBC News

Andra bloggar om: , , , , , ,

Leave a Reply