Självförtroende betalar sig – med rätt föräldrar

Personer som har gott självförtroende i tonåren har betydligt högre lön som medelålders vuxna. Och lönegapet ökar ju mer priviligerad bakgrund personerna har, säger amerikanska forskare från University of Florida. Studien kommer publiceras senare i år i Journal of Applied Psychology.
 
Resultaten bygger på data från 12686 “nationellt representativa” amerikanska män och kvinnor som intervjuades 1979 och sedan följdes upp till år 2002 (varje år till 1994, därefter vartannat). När studien började var de mellan 14 och 22 år gamla, och således var de mellan 37 och 45 år när inkomstuppgifterna samlades in. Självförtroende mättes genom att försökspersonerna fick ta ställning till påståenden som “Jag styr vad som händer mig”, “Jag tycker att jag har flera goda sidor” och “När jag planerar något är jag nästan säker på att det kommer fungera”.
 
Mellan personer som saknade självförtroende som unga var skillnaden i lön rätt liten, 23 år senare. Det skilde ungefär 7000 dollar (på ett år) mellan de som kom från en fattig bakgrund och de som kom från en priviligerad bakgrund. Mellan personer med gott självförtoende var skillnaden 28000 dollar – det vill säga fyra gånger så mycket. Siffrorna är korrigerade för ras och kön.
 
Jämförelser mellan personer vars föräldrar har samma yrken verkar göra gapet ännu tydligare; en person med en ekonom till far och en kemist till mor tjänade 45242 dollar på att ha gott självförtroende och därmed få 96220 dollar i lön (istället för 50968 dollar). Frågan är dock hur många datapunkter jämförelsen grundar sig på; det framgår inte.
 
Timothy Judge, som är professor vid University of Florida och ansvarig för studien, säger att barn till välutbildade föräldrar har större fördelar, och att gott självförtroende driver dem att uttnyttja sina fördelar bättre – kanske genom att de får lättare att hantera nederlag, eller för att de sätter högre mål för sig själva.
 
Nu ska man inte glömma att studien utfördes i USA, som har en delvis annorlunda samhällsstruktur. Nog skulle det vara intressant att se en liknande studie utförd på svenskar. Frågan är vad resultatet skulle bli – är självförtroende mer eller mindre viktigt för inkomsten i Sverige?
 
Länk
nyhetsrelease (PhysOrg)