Gigantisk webb-encyklopedi över alla djur och växter planeras

Ett antal världsledande vetenskapliga institut annonserade i förrgår starten av ett nytt kartläggningsprojekt och uppslagsverk – Encyclopedia of Life, som ska täcka in 1,8 miljoner djur, växter och svampar.

Det finns redan mindre omfattande databaser i liknande anda. Ett av de största heter Catalogue of Life. Den innehåller dock inte mycket mer än vetenskapligt accepterade och vardagliga namn för arter samt deras utbredning. Ecyclopedia of life ska enligt nyhetsreleasen, och de provsidor som finns att se, vara mer som ett “riktigt” uppslagsverk, komplett med utbredningskartor, foton/video/ljud (när det finns) och beskrivande text.

 
Projektet ska använda sig av “mashup”-teknik; utgå från tidigare existerande information och kombinera ihop den, varefter vetenskaplig expertis kommer granska och renskriva sidan. Slutligen kommer en artexpert att godkänna sidan. Inte bara redan digitala data kommer att ingå, utan även mycket pappersbaserad information, som ska scannas och överföras till digitalt format.
 
Uppslagsverket ska gå att anpassa till olika kunskapsnivåer, så att olika mycket information visas. och även att personalisera på andra sätt, till exempel göras tillgängligt på flera olika språk. (Exempel: Demonstrationssida om isbjörn på novisnivå och på expertnivå). Dessutom, och det är kanske här det börjar bli verkligt intressant, ska det gå att länka in mängder av olika data. Det vore ju snyggt att med ett enkelt klick kunna plocka fram till exempel gensekvensen, aktuell utbredning med mera för växten eller djuret man tittar på, eller kanske en artikel om risets kulturhistoria och ekonomiska betydelse.  Även om sådana uppgifter nog mest är användbart för användare på forskarnivå, bör det gå att personalisera så att dessa “extradata” inte syns för någon annan än den som är intresserad. I visionen ingår också att vara en länk mellan olika typer av expertgrupper som arbetar med samma eller relaterade arter. 
 
En sådan här enorm ansträngning kräver förstås mycket jobb och pengar. Det beräknas ta tio år innan uppslagsverket är “färdigt” med att täcka in alla 1,8 miljonerna arter, och dessutom nämns det i visionen för projektet att sidorna ska kunna uppdateras kontinuerligt med ny information. Hittills har projektet fått 12,5 miljoner dollar, och ytterligare 40 miljoner dollar är utlovade. Det blir lite drygt 200 dollar (ca 1400 kr) per art, vilket låter ganska lite, åtminstone om man räknar in granskningen…
 
Visionerna är stora, och om det görs rätt kan det bli väldigt bra. Men det lär behövas mycket mer pengar än vad som finns i budgeten än så länge, om de ska kunna hålla den höga nivå de verkar sikta på.
 
Länkar
nyhetsrelease (via Eurekalert)
Projektets och uppslagsverkets webbsida