Världsvattendagen den 22:a mars

Idag är det Världsvattendagen. Årets tema är “coping with water scarcity”, och den officiella svenska översättningen är “Vattenbrist – en utmaning!”.

Sverige är ett av världens vattenrikaste länder. Kanske är det därför frågan om vattenbrist inte är så uppmärksammad hos oss, trots Stockholm Water Prize och den numer avsomnade Vattenfestivalen?

 
Det är lätt att glömma att vattenbrist inte bara innebär törst, utan har även ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser. Jordbruket är generellt sett den största vattenkonsumenten, men det är stora skillnader mellan olika delar av världen. I Afrika används runt 88 procent av vattentillgångarna i jordbruket samtidigt som många afrikanska länder är de minst vattenrika i världen.

Det andra stora problemet förutom vattenbristen är att den del av vattenanvändningen som vi människor står för ökar på ett ohållbart sätt. Idag använder vi 54 procent av alla tillgängliga vattenkällor, och om vattenanvändningen fortsätter öka som hittills kommer vi använda 90 procent av det tillgängliga vattnet år 2025. Då riskerar två av tre människor att leva i områden med måttlig eller allvarlig vattenbrist, och det blir inte mycket vatten kvar till jordens övriga innevånare. Varken djur eller växter.

Men mycket kan göras bättre med forskning och utveckling. Ett exempel är professor Perry McCarty från Stanford, som forskat på vattenrening i 45 år. Han har fått årets Stockholm Water Prize för sina banbrytande insatser inom vattenreningsteknik, framför allt biologiska reningsprocesser och biologisk nedbrytning av giftiga ämnen.

Länkar
Svenska webbsidan för världsvattendagen
Internationella webbsidan för världsvattendagen
Stockholm International Water Institute

Andra bloggar om: , , , ,

Leave a Reply