Varför denna märkliga inställning till GMO, Greenpeace?

Forskarbloggens Jens Sundström skriver om något jag länge har retat mig på: Greenpeace’s märkliga inställning till genmodifierade grödor och djur. Rent taktiskt är det en bra symbolfråga, påpekar han, men ur miljösynpunkt är det ett konstigt val.

Och jag håller med. Precis som Jens Sundström hade jag Greenpeace som hjältar när jag var yngre, men deras envisa upprepande av budskapet att GMO är ont, ont, ont gör att glorian börjar hamna mer än lovligt på sned. Eller, som Jens säger:

“När jag nu efter dryga 15 års universitets, doktorand och postdoktorala studier äntligen har tillräckligt med kunskap finner jag, ironiskt nog, att bland det bästa jag kan göra för miljön är att argumentera mot Greenpeace i organisationens huvudfråga.”

En bättre satsning vore, som Sten Stymne påpekar i kommentarerna till Jens inlägg, att opponera sig mot de multinationella företagens strypgrepp om tekniken och patenten.