Men… vart tog Afrika vägen?

Projektet Worldmapper producerar förvridna kartor som ger en tydligare bild av världen. Kartor som visar hur mycket pengar som, proportionerligt sett, läggs på sjukvård i olika länder får en väldigt underlig form. Och de blir väldigt olika jämfört med kartor som visar spädbarnsdödlighet eller förekomsten av malaria.
 
Det går inte att förstå världens ojämlikheter förrän man ser dem – ord och tabeller är inte effektiva nog. Det är tanken bakom projektet Worldmapper, förklarar professor Danny Dorling i en artikel i PLoS Medicine (publicerad i förrgår). Artikeln illustreas med sex figurer där alla länder visas i en storlek som motsvarar deras andel av världens allmäna respektive privata vård/hälsoutgifter, arbetande läkare, spädbarnsdödlighet, förekomst av HIV/AIDS och malariafall. (Samma princip har bland annat  – kanske mer välbekant – använts för att illustrera människans känsel i olika kroppsdelar)
 
Och nog har Dorling rätt. Det blir synnerligen tydligt i de första tre bilderna… var är Afrika nånstans? Är det den där lilla?! I de efterföljande bilderna syns Afrika däremot väldigt tydligt. Framför allt i illustrationen av malariafall, där resten av världens kontinenter i princip reduceras till tunna konturer. Även med förkunskap om hur fördelningen är, känns bilderna.  
 
Totalt ska 366 kartor produceras fram till slutet av den här månaden, enligt webbsidan (de verkar dock ligga lite efter tidsplanen, januaris kartor är inte färdiga). Tonvikten ligger än så länge på hälsostatistik och resurser, men det finns en del annat intressant också. Kartan över långtidsarbetslöshet är nog så tankeväckande. Mer ekonomiska och samhällsinriktade data kommer med de sista kartorna.
 
Relaterat: Anders Sandberg skrev igår om visualisering av ekonomiska data världen över.
 
Länkar
artikeln i PLoS Medicine (open access, dvs fritt tillgänglig)