Alla lutar vi åt vänster på skalan

När folk blir ombedda att dela en horisontell linje på mitten, kommer de allra flesta att dela den för långt till vänster. Undersökningar som använder en horisontell skala för att ordna in svarsalternativ kan därför ge snedvridna svar, rapporterar en australiensk forskargrupp i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Det finns flera förslag på förklaringar till det här fenomenet. En att hjärnans dominerande högra hemisfär (som behandlar intryck från vänster synfält) undertrycker intryck från höger. En annan förklaring är att förkärleken för vänstersidan är inlärd med vårt sätt att läsa – från vänster till höger. Ingen av förklaringarna verkar ha blivit helt bevisad.

Forskarna analyserade en enkät som samtliga studenter i en grundläggande kurs i psykologi fick svara på. Enkätens svarsalternativ (“håller definitivt med” – “håller definitivt inte med”) placerades ut på en horisontell skala, antingen i sjunkande eller stigande ordning. De som fick sina alternativ i sjunkande ordning (med de mest positiva svaren längst till vänster) höll med i betydligt större grad.

Lyckligtvis är det lätt att åtgärda problemet, om man känner till det – det är bara att  ge hälften av de svarande en enkät med spegelvända skalor. Då bör eventuella skillnader jämnas ut. (Alternativt kan man naturligtvis använda sig av det här fenomenet för att på ett väldigt smygigt sätt få ett bättre totalresultat från sin enkät eller undersökning). Gör man bara jämförelser inom grupper är fenomenet inte heller något problem, eftersom alla svar blir lika snedvridna. Men för absoluta svar – då blir det skillnad.

(tips via BPS Research Digest)

Länk
artikeln (Psychological Science, pren. krävs)

Andra bloggar om: vetenskap, forskning, psykologi

6 thoughts on “Alla lutar vi åt vänster på skalan

  1. Det vore intressant att veta om vänsterhänthet gör någon skillnad. Och vill man kolla om läsvana har någon betydelse, så kan man testa på araber.

  2. Med tanke på den anonyma kommentaren kanske det är bäst att förtydliga att Hans troligen syftar på att om vänsterpreferensen kommer från läsvana bör det vara en högerpreferens hos araber, då deras text går från höger till vänster …

  3. OK, de \”roliga\” anonyma enradskommentarerna går bort. Alla som tänker längre än en halv sekund innan de trycker på \”publish your comment\” borde fatta att det är textens riktning som Hans syftar på, tycker jag… Intressant vore kanske också att testa på läsare av traditionell japansk skrift (kolumner, varje kolumn läses uppifrån och ner och man börjar högerifrån). Fast wikipedia säger att man numer använder samma generella princip som europeiska språk: radvis och från vänster till höger.Sedan undrar jag om inte synfel borde kunna spela in i höger/vänsterpreferenserna. Mitt högeröga ser mycket bättre än mitt vänsteröga, vilket oftast får mig att automatiskt se till att jag har allt intressant i höger synfält. Undrar om jag skulle sätta en linje för långt åt höger istället? Eller så kanske preferenserna tar ut varandra.

  4. Den högra halvan har hand om mer synrelaterad information och rumsuppfattning (så den är mer dominant just för syn). Jag antar att det är det som menas med \”den dominanta högra hjärnhalvan\” i det här sammanhanget.Wikipedia-artikeln \”Lateralisation of brain function\” har lite (och då menar jag lite) om detta. En annan rätt bra länk från synvinkeln \”vad händer om en bit av hjärnan skadas\”: http://www.tbiguide.com/howbrainworks.html

  5. Okej, då förstår jag bättre, även om jag nog skulle säga \”specialiserad\” om halvornas funktioner hellre än att bolla med två sorters dominans.Det lustiga är att jag har för mig att jag läst att personer med en dominant högerhalva, alltså tennisspelare, vänsterhänta och liknande, har sin uppmärksamhet mer till vänster. Jag tror att det var Jerome Kagan som skrev om det.

Leave a Reply