Vad är det som luktar järn?

Den välbekant “metalliska” lukten av järn – det är i själva verket en lukt som kommer från din egen kropp. Järnjoner bryter ner hudens oljor och bildar luktämnen som människan tycker luktar metall. Det har tyska forskare kommit fram till.

Den som tar på ett järnföremål, eller råkar få en droppe blod på huden, känner strax den typiskt metalliska lukten av järn. Men det är faktiskt inte järnet i sig som luktar! Hudens oljor bryts ner vid kontakt med järnjoner och bildar ämnen som luktar “metalliskt”. Studien publiceras i kemitidskriften Angewandte Chemie.

Järn i naturen förekommer oftast i form av positivt laddade joner, i två former som betecknas Fe2+ och Fe3+. Hemoglobin, som transporterar kroppens syre, har till exempel fyra Fe2+ joner som var och en kan binda en syrgasmolekyl. När hudoljor kommer i kontakt med Fe2+ bryts de ner, och samtidigt går järnjoner över till formen Fe3+ (det vill säga, de blir av med en elektron). Framför allt är det ett ämne, 1-octen-3-one, som står för den metalliska lukten. Det ämnet är vi människor också väldigt duktiga på att upptäcka; det behövs inte mer än 50 pikogram (50 miljondelar av en miljondels gram) i en liter luft för att vi ska kunna känna att det finns där. Koppar och mässing ger liknande resultat.

Nu gick ju inte våra förfäder runt och klappade på järnspik och stekpannor. Nyttan med att kunna känna “lukten av järn” är att järnet i blod (i hemoglobin) ger samma metalliska lukt. Och att kunna känna lukten av blod var säkert till stor nytta – om inte annat för jägare – så kanske var det därför som luktkänsligheten evolverades fram.

Länkar
Nyhetsrelease (via Eurekalert)
artikeln (Angewandte Chemie international Edition, pren. krävs)

Andra bloggar om: , ,

Pingat till intressant.se

3 thoughts on “Vad är det som luktar järn?

  1. Hej jag äter järnmedicin och TYCKER att hela jag luktar järn. Kan känna lukten om jag kommer utifrån in i mitt sovrum. Tydligen där jag mest avsätter lukt.Är jag varm kommer doften starkare upp i näsan. Bör tillägga att jag duschar regelbundet, håller allmänt god hygien och använder endast svaga deoderanter och Apotekens hudkrämer.Har undersökts för järnbrist, nån \”läcka\” i kroppen men tvärvägrar att man för ner slang i magen och tar prover via halsen. Gastronomi alltså….. Tack så mycket för din artikel \” Karl Alfred\”

Leave a Reply