Inte riskfritt att pumpa ner koldioxid i marken

Ett pilotprojekt som undersöker konsekvenserna av att pumpa ner stora mängder koldioxid i marken har synliggjort en tidigare förbisedd risk: koldioxid sänker markens pH så mycket att en mängd mineraler löses upp.

Koldioxiden som pumpades ner i marken under pilotprojektet sänkte pH:t från 6.5 till 3 (ungefär lika surt som vinäger). Vid så lågt pH löstes en mängd mineraler upp, vilket frigjorde många olika metaller: till exempel järn och mangan. Även organisk materia frigjordes, och mycket kalkinnehållande bergarter löstes upp. Upplösning av mineraler och kalkinnehållande bergarter är inte nödvändigtvis ett problem i sig, men kalkinnehållande bergarter förseglar ofta sprickor som till exempel leder till vattensamlingar under jord. Upplösning av kalk-“propparna” i sprickorna kan således leda till förorening av grundvattnet – speciellt i kombination med att metall och organiska ämnen frigörs av det låga pH:t.

Det låga pH:t kan också leda till att cement löses upp. I USA finns det cirka 2.5 miljoner övergivna gas- och oljekällor som är igensatta med cement, vilket skulle kunna leda till läckage om man pumpar ner koldioxid i marken i stor skala. Oljebolagen pumpar redan ner koldioxid för att trycka upp mer olja – det har ännu inte visat sig ge stora effekter, men det lär också bero väldigt mycket på var man pumpar – om det finns sprickor i berget omkring och om dessa sprickor leder till grundvatten.

Länk
ScienceNow

7 thoughts on “Inte riskfritt att pumpa ner koldioxid i marken

  1. Tja, det är väl en definitionsfråga… läser man nyhetsreleasen verkar just den specifika risken för mineralupplösning ha förbisetts eller åtminstone verkat mycket mindre. Däremot visste man självklart att det fanns risker, rent generellt. Det var inte \”hoppsan, man har förbisett alla risker med koldioxidnerpumpning\” jag menade, jag valde nog rubriken på posten lite olyckligt…

  2. Mmm… artikeln kanske också är vinklad… som GeoKemist får jag nog dock ändå säga att de här är så elementärt att det är helt omöjligt att man inte tänkt på det…

  3. Jag tror dig. Du borde ju veta :)(Men i så fall: är det inte riskabelt att, som oljebolagen, pumpa ner koldioxid för att trycka upp olja? Eller är det så små mängder att det inte spelar någon roll?)

  4. Vi har ont om olja här uppe i norr, så tyvärr är det utanför mitt scope ;)men man får ju hoppas att de gjort grundligt med tester innan de börjar… det går ju att modulera så mycket nu förtiden… det skrämmande är då kanske att modellerna när de används på nya sätt… allt för ofta har fel :)Det jag kan tänka mig (som så ofta händer) är att tekniken kom före vetenskapen och man började testa innan man viste… i värsta fall… (Tänk Östersjö)Men nu spekulerar jag bara

  5. Om Du är intresserad så är det så att koldioxidhalten i atmosfären regleras naturligt och kontinuerligt genom koldioxidens fysikaliska egenskaper och naturlagar som termodynamiken och gravitationen.Vid en överkoncentration i luften ökar gasens partialtryck och gasen som löses i havet komprimeras med ökat djup och blir tyngre än vatten vid 400 meters djup och sjunker undan. Detta är den okända sänka där all antropogen koldioxid försvinneroch som man inser måste finnas men hittills inte har förstått.Komprimeringen innebär en liten uppvärmning av havens övre 400 meter och förklarar de ökande antalet orkaner. Den ökade temperaturen i havet värmer atmosfären och innebär också en liten ökad koldioxidkoncentration i atmosfären.Tyvärr är växthusteorin en ovetenskaplig och fördummande religion som inte får diskuteras.Detta gäller all intelligent forskning. Publicering stoppas och debattsidor stängs för intelligent utvecklande vetenskapligt tänkande.Se mer intressant på: http://www.theuniphysics.info

Leave a Reply