Mjölkrik diet kan ge fler tvillingar

Kvinnor som äter mjölkprodukter föder oftare tvillingar, jämfört med de kvinnor som inte äter några mjölkprodukter alls. Det visar en amerikansk undersökning. Orsaken kan vara att kvinnor som äter mjölkprodukter får högre nivåer av IGF, insulin-liknande tillväxtfaktor, och att detta i sin tur stimulerar ägglossningen.

En amerikansk läkare, Gary Steinman, har utfört en studie som visar att kvinnor som äter mjölkprodukter har en betydligt större sannolikhet att få tvillingar än de kvinnor som inte gör det. Enligt resultaten får kvinnor som äter en “generell” diet där mjölk ingår i genomsnitt tvillingar fem gånger så ofta som kvinnor som är veganer (det går dock inte att utesluta att andra dietfaktorer, till exempel intag av olika näringsämnen och vitaminer, skiljer sig mellan veganer och andra.) Studien publicerades i gårdagens Journal of Reproductive Medicin.

Sannolikheten för tvillingfödsel, både av enäggs- och av tvåäggstvillingar, påverkas av genetiska faktorer i kombination med miljöfaktorer. Diet har, som synes, ett tydligt inflytande. Dietens påverkan sker bland annat genom att den indirekt höjer eller sänker nivån av IGF (veganer har lägre nivåer än andra). Gener för tvillingfödsel har också visat sig vara kopplade till nivån av IGF. Troligtvis beror kopplingen mellan IGF och tvillingfödslar på att IGF gör äggstockarna mer känsliga för FSH (follikelstimulerande hormon), och därigenom ökar på ägglossningstakten – och sannolikheten för att fler ägg än ett är befruktningsdugliga samtidigt. (Fler än ett ägg som befruktas samtidigt ger, som namnet antyder, tvåäggstvillingar.)

Mjölk är ett livsmedel som innehåller förhållandevis mycket IGF. Mjölkburet IGF klarar sig dessutom till stor del igenom såväl pastörisering som matsmältning utan att brytas ned. Men det är inte hela historien. Tillväxthormonbehandling av kor för att de ska ge mer mjölk (tillåtet i USA men förbjudet i Sverige och EU) höjer också deras produktion av IGF, och leder till högre halter av IGF i mjölken – och därmed rimligtvis också hos de som dricker den. Därför borde kopplingen mellan mjölkkonsumtion och tvillingfödslar kunna vara mycket starkare i USA än i Sverige.

Skillnaden på en faktor fem är en jämförelse med siffror från 1975, där kvinnor som åt en “generell” diet födde tvillingar 1.9% av gångerna. Det var innan tillväxthormontillförsel till kor blev tillåtet i USA, åtminstone enligt de data som ges i Steinmans artikel (tillståndet att använda rekombinerat bST kom 1992). År 2002 fick 22% av alla producerande kor tillväxthormon enligt hans data – och då var tvillingfödslar uppe på 3.1%, räknat över samtliga födslar. I den ökningen ingår naturligtvis ökningar av övriga orsaker – fler får assisterad befruktning (som ger fler “tvillingfödslar” i och med att man ofta planterar in mer än ett embryo), och fler äldre mödrar föder barn (äldre mödrar får oftare tvillingar), så det är svårt att veta hur stor inverkan av den högre nivån av IGF är. Men visst är det lite läskigt?

Länkar
nyhetsrelease (Eurekalert)
artikeln (Journal of Reproductive Medicin, pren. krävs)
Nature News

3 thoughts on “Mjölkrik diet kan ge fler tvillingar

  1. Men visst är det lite läskigt?…näe varför då?Naturligtvis är riskerna för förlossningskomplikationer större vid tvillingfödslar, men dess ökning tyder väl också på en högre fertilitet överlag.En sak slår mig:Hur kommer det sig att vi tycker att kött från unga djur är läckrare än kött från ett gammalt? (kalvkött, lammkött, kyckling, forell…) Smakpreferenserna måste ha evolverat fram, var sig det nu är frågan om genetisk eller kulturell evolution. Även schimpanser har samma smak på t.ex. guereza-apor som de jagar. (Att köttet är mörare och mer lättuggat kan inte vara hela sanningen. Den faktorn har ju användandet av elden eliminerat sedan åtminstone halvannan miljon år.)Kan det vara så att unga bytesdjur har högre halter av IGF än äldre och detta skapat en högre fertilitet bland de individer som föredragit unga bytesdjur?

  2. Men visst är det lite läskigt?\”…näe varför då?\”Ah, jag tänkte mer enligt linjerna att argumentet för att ge kor tillväxthormon brukar vara att det är helt ofarligt och inte går över till människan (argumenten mot brukar mer vara etiska invändningar, inte hälsomässiga). Att sekundära effekter av tillväxthormonstillförsel skulle överföras har jag inte lyckats hitta någon diskussion eller debatt om – ingen alls. Att den amerikanska ökningen i tvillingfödslar delvis skulle kunna bero på indirekta effekter av att ge tillväxthormon till kor (dvs, högre överföring av IGF) tycks mig därför lite läskigt – om inte annat för att IGF gör en hel del andra saker i kroppen förutom att påverka ägglossning.Sedan kan jag hålla med dig om att det finns många typer av biverkningar som är värre än en ökning i antalet tvillingfödslar…Intressant spekulation om bytesdjuren, för övrigt… 🙂

Leave a Reply