Stora Smällen eller Stora Studsen?

Teoretiska fysiker från Penn State har studerat universums födelse. Enligt deras beräkningar ser det ut som om det fanns ett annat universum innan Big Bang – ett krympande universum som i övrigt liknar vårt.

Klassisk fysik kan inte beskriva universums historia längre bak i tiden än till ett tag innan Big Bang – fram till den punkt där materian blir för tät för att ekvationerna ska hålla. Efter det (eller kanske snarare innan, med tanke på att man brukar gå bakåt i tiden) behövs kvantmekaniska metoder. Tre fysiker från Penn State har med hjälp av en kombination av relativitetsteori och kvantmekanik utvecklat en modell som följer universums utveckling bakåt i tiden, till och med innan Big Bang. De hävdar att innan Big Bang fanns ett krympande universum som drog ihop sig tills gravitationen blev repellerande snarare än attraherande. Vid den punkten “studsade” universum, det vill säga började utvidga sig igen. Om de har rätt bör man således snarare än “Stora Smällen” kalla universums födelse för “Stora Studsen”.

Det är den första modellen som beskriver ett annat universum innan Big Bang, och forskarna blev så förvånade att de dubbelkollade resultatet med en mängd olika parameterar över flera månader – och det visade sig robust. I arbetet med modellen har gruppen använt sig av “loop quantum gravity”, en av de metoder som utvecklats för att förena kvantmekanik med klassisk allmän relativitetsteori. Med denna metod ser man rymd-tiden som en diskret struktur (inte kontinuerlig, som vanligt är) och rummet som bestående av väv av endimensionella kvanttrådar. Nära tidpunkten för universums födelse rivs dessa trådar isär, varpå geometrins kvantnatur blir viktig. Detta i sin tur gör att gravitationen blir repellerande istället för attraherande, och ger upphov till “The Big Bounce”, eller Stora Studsen. Resultaten kommer publiceras i Physical Review Letters.

Bilden är tagen från Penn States:s nyhetsrelease, och visar universums tillstånd som beskrivet av dess vågfunktion i rum (betecknat med den grekiska bokstaven “my”) och tid (betecknat med den grekiska obkstaven “phi”). Enligt deras bildtext visas vårt expanderande universum som den högra grenen av bågen, och det krympande universum som den vänstra grenen. Big Bang ligger där grenarna möts, men enligt modellen kommer universum aldrig att ha varit precis i Big Bang-tillståndet: det kommer att “studsa” från den vänstra grenen till den högra innan dess.


Länk

nyhetsrelease (Penn State, via Science Daily)

3 thoughts on “Stora Smällen eller Stora Studsen?

  1. Märk antigravitationspatent som förutsätter oändlig energi. Sen kan man ju tänka på gravitationens förhållande till massor – som bromsar universums utvidgning (tillsammans med kosm konstant etc). Det finns mkt här som inte stämmer.Märk Jesus evolutonära tankar om senapskornet, surdegen som måste växa o inte krympa (inflationsteorins bubblor som måste växa: söka Guds rike, hyckla inte, försök bli goda etc). Jag tror allt handlar om ljuset, att åka på en ljusstråle som Einsten sa och förlita sig på skaparen (tärningen). Märk mörk materia som omsluter oss, och är mest aktiv kring vanlig materia (blå ring): vad är detta? Varför söker det sig till oss, vårt lilla ljus? mvh/bb

  2. Jag har aldrig kunnat förlika mig med tanken att något kan färdas i all oändlighet utan att förlora energi. Då den allmänna relativitetsteorin (GTR) förutsätter energiförlust genom gravitationell strålning antog jag att fotonen under varje sekund av sin färd förlorar en konstant del av den energi, som fotonen har under denna sekund. Jag fick enkelt fram en exponentialfunktion med tiden som variabel, dvs Hubblekonstanten var inte en konstant=H, utan snarare H(t). Detta skedde för 50 år sedan då jag gick på Chalmers.För fem år sedan upptäckte jag Jian-Miin Liu (JML), en professor från Nanjings universitet, som på internet lagt ut ett antal kortfattade papper, som avhandlar rödförskjutningen med GTR som utgångspunkt. Han hade också fått fram en exponentialfunktion, fast med uträknade konstanter, något som jag inte kunde, mina matematiska kunskaper räcker inte till för att ge mig på GTR. Exponentialfunktionen kan deriveras och då får man fram den s.k. \”accelerationen\”. Således inget behov av vare sig expansion eller dark energy!Nu åligger det storsmällisterna att antingen falsifiera GTR eller JML's matematiska behandling av densamma. Fortsätter man i att undervisa i stora smällen-paradigmet utan ovannämnda falsifiering fogar man ytterligare en omständighet till raden av fakta, som indikerar att storsmällism inte är en vetenskap utan en oangripbar religion. För inte så längesen ingick kosmologin i de teologiska fakulteterna. Kanske har kosmologin bara gjort en liten rundtur i fysiska verkligheten och är nu tillbaka där man kom från?

Leave a Reply