Besökare bedömer en webbsida på ett ögonblick

En vetenskaplig studie visar att en webbsidesbesökare inte tar mer än 50 millisekunder på sig för bestämma sig för om de gillar en webbsida eller inte – iallafall om sidan är riktigt bra eller riktigt dålig.

Det första intrycket är mycket viktigt – det påverkar senare åsikter i samma (positiva eller negativa) riktning. Detta brukar kallas “haloeffekten”. Det är känt att en person som får ett positivt första intryck tenderar att ignorera senare upptäckta fel eller missar, och bara leta efter mer “positiv” information. Detta gäller för alla möjliga typer av saker och situationer, även för webbsidor.

“Magkänslan”, eller snarare de primitiva delar av hjärnan som sorterar saker i “bra” och “dåligt”, är dessutom snabbare än intellektet – så det första intrycket är knappast baserat på ett rationellt beslut. Hur snabbt det första intrycket av en webbsida formas har nu undersökts i en vetenskaplig studie, som publiceras i senaste numret av Behaviour & Information Technology. Resultatet: en besökare har format sitt första intryck efter 50 millisekunder(!).

I studien ingick riktigt hemska och riktigt bra hemsidor, som deltagarna fick studera i form av bilder (det gick alltså inte att interagera med sidan) under tidsperioder av antingen 500 eller 50 millisekunder. De som fick se sidorna under den längre tiden (en halv sekund) fick bedöma webbsidorna baserat på sju motsatspar; intressant-tråkig, bra design-dålig design, bra färg-dålig färg, bra layout-dålig layout, påhittig-konventionell, enkel-komplicerad samt klar-förvirrande. De fem första kvaliteerna visade sig vara starkt kopplade till hur snygg en webbsida bedömdes vara att se på, och också till varandra (dvs en intressant sida hade också ofta bra design, layout och färg et cetera).

Deltagarna som fick se sidorna under den kortare tiden fick bara bedöma hur snygg sidan var. Det remarkabla var, att de båda grupperna oftast var överens: man behövde således inte se på webbsidan mer än 50 ms för att bilda sig ett klart intryck, och intrycket ändrades inte heller om man tittade längre.

Från detta ska man dock vara lite försiktig med att dra slutsatsen att alla webbsidor går att bedöma på 50 millisekunder. Hjärnan har ofta betydligt lättare att fatta snabba beslut i extremfall än att fatta beslut i dubbeltydiga fall. Många “vanliga” webbsidor lär innehålla både bra och dåliga element, och åtminstone kräva något längre betänktetid. Dock kan “något längre” i det här fallet kanske röra sig om en kvarts sekund eller liknande, så i praktiska fall gör det knappast någon skillnad…

Länkar
Nature News
artikeln (Behaviour & Information Technology, pren. krävs)

10 thoughts on “Besökare bedömer en webbsida på ett ögonblick

  1. Saknade alla webbsidor som ingick i studien möjlighet till interaktion eller var bara själva studien utformad så att det inte gick att interagera med sajten? Jag undrar också om det fanns något som utmärkte de bra webbsidorna.

  2. Finns det ingen undersökning som visar att de flesta människor är väldigt korkade också och att även de flesta av de som bedömmer på 50 ms är det? Att gjort fel bedömning även om de tagit tid på sig?Detta har inget med min närvaro på Internet att göra, bara med min närvarp i verkligheten. Hur bedöms t ex en kommentar som denna på 50 ms, eller på längre tid? Dess innehåll ger ju ingen kunskap annat än om en åsikt präglad av cymism, och vad spelar en sådan för roll i verkligheten/samhället/människors samlevnad? Förhoppningsvis ingen större roll, men likväl ansågs Kafka och Strindbergs av cynism präglade betraktelser som värdefulla ord i och för civilisationen — kanske vi inte ens med de klokaste kriterier utifrån objektivt kan bedömma vad som är bra, och i så fall kan man väl inte heller objektivt säga om en websida är bra. Det ände man kan säga är att de flesta människor inte är så smarta, att kvällspressen säljer och att fördomar och vidskepelse går i arv, om än socialt. Om det sen är på huggna stentavlor eller bloggar.Om människor får i uppgift att i undersökningen bedömma hur snygg en sida är, så visar ju bara det att undersökningsresultatets slutsats är felaktigt. Människorna som ingick in undersökningen sa inte att de bestämmer sig för att läsa en sida grundad på hur snygg den är (trots att människor är korkade är de kanske inte såå korkade som undersökningen, utan att vara medveten om det, tog för givet i nämnda oegentliga råemiss), och kanske de inte heller anser att snyggheten på en sida står i proportion till deras omdöme om sidans innehåll. Om de gör detta så är de i och för sig korkade, och det är ju, som jag inledde, de flesta människor. Så utifrån denna senare bedömning så var kanske undersökningen av människorna plausibel. Som en undersökning på apor, typ…/August Cyniker

  3. Näe, man bedömer inte en kommentar på 50 ms. Beroende på hur snabbt man läser och hur van man är med att läsa mellan raderna så kan det ändå ta ett par sekunder.I alla fall, det här är ingen nyhet för interaktionsdesigners eftersom massvis av liknande studier har gjorts tidigare (rätt många används som referenser till webbplatsen om användbarhet, http://www.useit.com).Jag har inte läst studien än, men jag tror frågan i studien var hur snabbt det går med att göra ett intryck med en hemsida. Och jag antar att det var hela poängen med den. Och man kom fram till att det behövs bara 50 ms att sålla bort sånt som upplevs dåligt mot sånt som är bra. Det har tidigare föreslagits om att man har 8 sekunder på sig att dra med sig en förbipasserande innan denne beslutar att surfa vidare.Studien kan verka vara obetydlig för de som inte har något med webutveckling eller hemsidedesign som levebröd. Är man kognitionsvetare istället för cyniker så vet man att människan är av naturen lat snarare än dum. Så gott som alla misstag och felaktiga bedömningar görs på grund av att människan är vanedjur.Med denna kunskap försöker man, som interaktionsdesigner, hitta lösningar som åtgärdar att man inte gör fel. Och det finns som oftast väldigt enkla lösningar till dessa problem.

  4. Vad samtliga sidor hade gemensamt var att de var bedömda som \”lågtrafiksidor\” (dvs inte amazon.com, cnn.com etc) och att de var utvalda av medlemmar av Human oriented Technology Lab som exempel på riktigt bra eller riktigt ruskiga sidor. Sidorna visades som bilder (skärmdumpar från Internet Explorer 6 i upplösning 1024×768, närmare bestämt).Vad de bra sidorna hade gemensamt var att de bedömdes ha eller vara interesting, good design, good colour, good layout, imaginative, och ofta alla eller många av dessa på en gång. När det gäller \”interesting\” betyder det utseendet, inte innehållet (som man knappast klarar av att bedöma på så kort tid).Kontentan av det hela är, att det – faktiskt – är viktigt om en sida upplevs som snygg, för att det påverkar besökarens övriga bedömningar om sidan (även om innehållet). Att många kommer vara överens om att en sida är snygg, för att folk tenderar att uppleva samma generella kriterier som positiva (bra layout och färgval,t ex). Och att bedömningen går ruskigt fort, så att det inte går att rädda en taskig design med att skriva intressanta saker.(Och ett generellt tack till spike för en bra kommentar)

  5. Den stora skillnaden mellan 50 och 500 ms är, att i det första fallet hinner man i princip inte med någon medveten tankebehandling alls – det är inte mycket längre tid än vad själva synintrycket tar. På 500 ms, det vill säga en halv sekund, hinner \”högre beslutsområden\” i hjärnan vara med och påverka det beslut man tar.

Leave a Reply