Även enäggstvillingar reagerar olika på en HIV-infektion

Ett par enäggstvillingar som båda fått HIV (via blodtransfusion, från samma donator) visar olika immunssystemssvar på infektionen. “Dessa två är så lika som två människor kan vara, och ändå ser vi skillnader i hur de slåss mot viruset”, säger Paul Krogstad, en av de som studerat fallet. Artikeln publiceras i senaste numret av The Journal of Virology.

Tvillingarna fick HIV från en blodtransfusion, från samma donator, strax efter att de föddes och har också vuxit upp i liknande miljöer. Trots detta har de olika immunsvar (immunsystemsreaktioner på viruset). Det får forskarna att dra slutsatsen att immunförsvarets interaktion med HIV är slumpmässig och att det således kommer bli mycket svårt att utveckla ett vaccin mot HIV.

Vid en virusinfektion siktar immunförsvarets in sig på små delar av viruset. Detta immunsvar är genetiskt. Viruset, å andra sidan, “slåss mot” kroppens immunförsvar genom att försöka ändra form (slumpmässigt, genom mutation) så att det inte kan kännas igen av receptorerna. Virustranskription (kopiering av DNA) är en process med många fel, upp till ett fel per 10000 DNA-baser, vilket innebär att mutation går ganska fort.

Skillnaden mellan tvillingarna ligger i att de producerar olika receptorer för att känna igen viruset, och också i att deras respektive HIV-virus utvecklas åt olika håll (skillnaden i gensekvens hos virus från den ena tvillingen jämfört med den andra ökar över tiden).

Immunologi är ett fruktansvärt komplicerat område (som jag kan förhållandevis lite om) så jag tänker inte gå in på detta i större detalj. Däremot tänkte jag påpeka att ett av deras grundläggande antaganden, att enäggstvillingar är genetiskt identiska, faktiskt inte är helt sant – ju äldre ett tvillingpar blir desto större är skillnaden i genuttryck emellan dem (se Vetenskapsnytt 5/7: “Enäggstvillingar inte identiska – uppväxten förändrar generna“), dvs hur aktiva olika gener är. Det står inte någonstans i artikeln att de har undersökt genuttryck för relevanta gener (i den utsträckning de är kända), så låt oss anta att de inte gjort det. Tvillingarna är därmed lika, men inte identiska – gäller det en viktig gen kan det mycket väl göra skillnad. Som de själva påpekar har också virusen utvecklats en hel del i olika riktningar under 17 års evolution, och det är svårt att veta vilken inverkan det har.

Så jag jag är tveksam till om man verkligen kan dra slutsatsen att all skillnad mellan tvillingarna (i hur deras immunförsvar reagerar på HIV-infektion från samma källa) beror på slumpen. Och varför är detta relevant? Jo, jag tror att en forskningsstrategi (för att ta fram ett eller flera HIV-vaccin) som utgår från att skillnaden beror på slumpen kan se väldigt olik ut jämfört en som utgår från att en stor del av skillnaden beror på skillnad i genuttryck. (Märk väl att jag inte vet om skillnaden beror på olika genuttryck eller hur stor en sådan skillnad skulle vara – det här är ren spekulation från min sida)

Länk
Newswise (nyhetsrelease)
artikeln (Journal of Virology, pren. krävs)

7 thoughts on “Även enäggstvillingar reagerar olika på en HIV-infektion

  1. Undrar apropås det du skriver: När jag var ung lärde jag mig att enäggstvillingar kom ur ett ägg som två olika spermier hade trängt in i samtidigt.Men ska enäggstvillingar ha exakt samma genuppsättning borde det handla om ett ägg som råkat dela sig och ge upphov till två indiviver, efter befruktning av en enda spermie.Hur förhåller det sig verkligen? På ena eller andra sättet, eller förekommer båda varianterna? I så fall borde endast den ena varianten ha identisk genuppsättning.

  2. Vad jag vet är den allmänt accepterade versionen att det befruktade ägget (en äggcell och en spermie, alltså) delar sig i två på ett tidigt stadium. (Ett ägg som befruktades av två spermier skulle få helt fel genuppsättning och 1,5 gånger så många kromosomer som normalt – det blir inte ett livsdugligt barn, och det finns \”skyddsmekanismer\” mot det)Den andra varianten av tvillingar är ju tvåäggstvillingar – som uppstår då det råkat finnas två befruktningsbara ägg. De är således inte mer genetiskt lika än vanliga syskon, men har vistats i samma miljö – både före och efter födseln – i större utsträckning än vad vanliga syskon har. Det gör dem till en ofta använd kontrollgrupp i så kallade \”tvillingtester\”.

  3. Men, är det inte möjlligt för ett ägg att klyva sig före åttonde delningen och så att båda delarna får samtliga kromosomer, har för mig att jag har läst det.I så fall borde det väl vara möjligt, rent teoretiskt i alla fall , att de båda delarna får samtliga kromosomer från äggdelen även om ägget berfruktats med två olika spermier, att äggen alltså har samma äggkromosomer men inte samma spermiekromosomer? Kanske frågar idiotiskt, men det är ju sättet att lära sig 🙂

  4. \”… är det inte möjlligt för ett ägg att klyva sig före åttonde delningen och så att båda delarna får samtliga kromosomer\”Nej, men det är möjligt för ett embryo, dvs ett befruktat ägg, att delas i två i början när det bara består av ett fåtal celler (och då får man två genetiskt identiska embryon eftersom de kommer från samma befruktade ägg från början). Obefruktade ägg delar sig inte. Det är således aldrig mer än en spermie inblandad när det blir enäggstvillingar, fastän två barn blir resultatet.\”Kanske frågar idiotiskt, men det är ju sättet att lära sig :-)\”Definitivt ett bra sätt att lära sig. Jag gillar frågor! (Jag har dock själv gått över mer och mer till att \”fråga\” böcker, för de brukar aldrig säga till mig att jag frågar korkat – men det brukar å andra sidan aldrig gå att be dem att förtydliga sig 😉 )

  5. OK, jag uttryckte mig dåligt, menade förstås befruktade ägg, men då menar du att ett ägg inte kan penetreras av två spermier samtidigt ?

  6. \”då menar du att ett ägg inte kan penetreras av två spermier samtidigt?\”Jag menar nästan exakt det. Ett ägg kan aldrig befruktas av två spermier. Det finns dock en liten, liten (nästan ickeexisterande) teoretisk möjlighet att båda kan ta sig in i ägget om de kommer exakt samtidigt, men man kan se det som omöjligt i praktiken. (Strax efter att en spermie tagit sig in blir ägget ogenomträngligt för övriga spermier, det handlar om ett mycket kort tidsintervall).

Leave a Reply