Äldre mödrar fertila längre eftersom de åldras långsammare

De få kvinnor som (på natrulig väg) föder barn efter 45 har en sak gemensamt: de genetiska mekanismer som motverkar åldrande är mer aktiva hos dem än hos de kvinnor som redan nått klimakteriet. En undersökning av 8 kvinnor som fött barn efter 45 års ålder och 6 kvinnor som inte fött några barn efter 30-årsåldern visade på skillnader i 716 gener – de flesta just gener som är involverade i att reparera DNA och förhindra celldöd. Det rapporterade en forskargrupp från Hadassah University Hospital i Jerusalem vid ett möte för ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) i Köpenhamn idag. Kvinnorna som kunde föda barn längre löpte också en betydligt lägre risk att få missfall.

Alla kvinnor som deltog i studien var ultraortodoxa Ashkenazi-judar, men en preliminär studie på beduinkvinnor har gett samma resultat.

Länk
New Scientist

3 thoughts on “Äldre mödrar fertila längre eftersom de åldras långsammare

  1. Hur kommer det sig att man valt att göra undersökningen på en sådan snäv grupp? Eller var den gjord på ett sjukhus som bara har ultraortodoxa och beduiner som patienter?Kanske är de ultraortodoxa grupperna mer positivt inställda till att man undersöker deras gener =)

  2. Jag kan tänka mig att de ville ha en så homogen grupp som möjligt för att inte få fler genetiska variationer än nödvändigt. Jag har för mig att Ashkenazi ses som en genetiskt mer homogen grupp än genomsnittet, och läser man t ex Wikipediaverkar det stämma.

Leave a Reply