Hur djungeltelegrafen påverkar biofilmval

Via Nature News hittar jag en liten rolig artikel om biofilmsval: “The effect of social interactions in the primary life cycle of motion pictures” dvs hur folks åsikter om en film påverkar hur många som går och ser den (på bio, inte video/DVD eller liknande).

Studien är utförd med sk agent-baserad modellering: man tänker sig ett visst antal personer (agenter) som interagerar med varandra, och studerar resultatet av interaktionens påverkan. Resultaten har också jämförts med data från de 44 filmer med högst budget av de filmer som visades på bio under 2003.

Man utgår i studien från att tre faktorer påverkar hur mycket man tjänar på en film: 1) storleken på den tänkbara publiken, 2) hur mycket den tänkbara publiken vill se filmen från början (antas bero på hur mycket som spenderats på marknadsföring och PR) och slutligen 3) tidigare publiksvar på filmen. Sedan undersöktes ett antal olika tänkbara scenarion.
Tung marknadsföring men dåliga recensioner fick besöken att avta efter första veckan. Liten marknadsföring men bra publikreaktioner gjorde att besöken fortsatte på ungefär samma nivå. I modellen ingår en “word-of-mouth”-koefficient som kan användas för att beskriva publikeraktionen för filmen. Modellen verkade bete sig ganska likt “verkligheten”, dvs resultaten för de 44 filmerna.

Det här är naturligtvis ett hejdlöst förenklat scenario. Vad jag skulle önska hade funnits med är effekten av att folk i landsorten får vackert vänta tills filmen ifråga kommer till deras biograf (frågan är ju i så fall om det gör dem mer eller mindre benägna att gå och se filmen i de olika fallen). Och det skulle vara intressant att veta om denna enkla modell gäller också för små filmer som bara går upp på ett fåtal ställen men kanske för väldigt bra recensioner och publikreaktioner.

Men om man kunde räkna ut en ungefärlig “word-by-mouth”-koefficient att ha på filmrecensionssidor som imdb.com och filmtipset.se som ett mått på hur mycket bättre/sämre det går för filmen jämfört med markandsföring etc så kunde det nog vara intressant.

Länkar
Nature News
originalartikeln (arxiv.org)

Leave a Reply