Svamp mot malariamyggan istället för DDT

DDT är som de flesta vet inte en särskilt trevlig kemikalie. I fall där inget annat hjälper – t ex malariabekämpning – har den ändå använts eftersom alternativen är få. Numer är DDT dock inte alltid så effektivt mot malaria, eftersom många malariamyggor blivit resistenta – samma problem finns även för andra bekämpningsmedel som används mot myggen.

Matt Thomas vid Imperial College London – och hans kollegor – har nu utvecklat en bekämpningsmetod som bygger på svamp (inte champinjontypen, utan mer åt fotsvampshållet). En oljebaserad sprej med svamparten Beauveria bassiana sprejas på ytor som man vill hålla myggen borta från. Vid tester har många av myggorna dött, och de som inte dog fick minskad förmåga att smitta människor med malaria. Totalt uppnåddes en 80-faldig minskning av antalet myggor kapabla att föra malariasmittan vidare.

En annan grupp, ledd av Bart Knols vid Wageningen University and Research Centre i Holland, behandlade lakan med svamp- och oljeblandning och såg att myggornas livslängd förkortades.
Det kan också leda till minskad malariadödlighet.

Metodens största fördel är att den är billig – det kostar mindre än 2 svenska kronor att behandla ett helt hus. Men å andra sidan är svampbehandlingen inte lika hållbar och kan behöva göras om oftare.

Myggorna lär väl så småningom bli resistenta även mot svampen. Men man kan kanske avla fram svamparter som är ännu mer effektiva och angriper myggorna på andra sätt. Om svampen bara fungerar “lokalt” – dvs om myggen bara plockar upp den från behandlade ytor och inte kan sprida den vidare – är det en mycket lovande metod. Frågan är om man får luktproblem (speciellt i varma och fuktiga lakan)?

Länk
Nature News

Leave a Reply