Delfiner lär sina ungar att använda verktyg

I en grupp delfiner som lever i en bukt finns det ett antal som använder en smart fisketeknik: de sätter en svamp på nosen när de letar efter mat på havsbottnen – kanske för att skydda sig mot de giftiga fiskar som kan dölja sig i sanden, eller bara mot nötning från sanden. Än mer intressant är att kunskapen om tekniken finns hos flera generationer (vilket ju innebär att den antingen ärvs eller lärs ut). En forskargrupp som studerar delfinerna har gjort en grundlig DNA-analys på de delfiner som använder tekniken och försökt hitta gener för att använda sig av svampfiske – men förgäves. Sannolikt lärs tekniken ut av mamman till ungarna.

Och en ytterligare intressant observation: i stort sett alla svampfiskande delfiner som observerats (utom en) är honor. Forskarna förklarar det med att svampfiske är en ensam och ganska tidskrävande sysselsättning. Unga delfinhanar brukar gå ihop i grupper om 2-3 för att jaga fertila honor och antas därför inte ha tid med svampfiske.

Tråkigt är dock att trots att Nature länkar till artikeln verkar den inte finnas ännu.

Leave a Reply