Snart möjligt: vaccin mot Marburg och Ebola?

Ett stort steg framåt mot ett vaccin mot de fruktade Marburg- och Ebolavirusen: franska, kanadensiska och amerikanska forskare i samarbete har nu lyckats vaccinera apor mot sjukdomarna.

Båda virussjukdomarna är så kallade hemorrhagiska febrar. De sprids från människa till människa, och den troligen vanligaste smittvägen är blod (eller andra kroppsvätskor). Drabbade får hög feber och blödningar, dödligheten är (enligt New Scientist) upp till 90%.

De senaste kända utbrotten av sjukdomarna är mars 2005 (Marburg) och maj 2005 (Ebola) – dessutom finns farhågor om att virusen kan användas i biologisk krigföring.

Tidigare försök att få fram ett vaccin har baserats på hela (döda) virus och på viralt DNA, men utan framgång. De nu framtagna vaccinen bygger på ytproteiner från virusen. Andra virus har genmodifierats för att uttrycka ytproteinerna. De modifierade virusen går in i samma vävnader som Marburg- och Ebolavirusen samt i lymfsystemet, och provocerar därmed fram en kraftigare immunsystemreaktion än döda virus.

Länkar
Nature News

2 thoughts on “Snart möjligt: vaccin mot Marburg och Ebola?

  1. Jag vet inte riktigt om Ebola är ett så bra virus att släppa lös på sina fiender i ett krig, visst är det hemskt, men det har ganska svårt att sprida sig självt eftersom det inte är luftburet. Sen så har det så pass kort ikubationstid att det blir lättare för myndigheter att kontrollera utbrott.Men visst är det bra att vara immun mot så mycket som möjligt. Fast om jag skulle få välja skulle jag nog hellre vara immun mot smittkoppor, det kan ju finnas strängar kvar…

  2. Jag tror att ett vaccin skulle spela allra störst roll för de som åker som hjälparbetare eller medicinsk personal till ett drabbat område (förutom att det lär kunna spela stor roll för den drabbade lokalbefolkningen). De kommer ju oundvikligen utsätta sig för viss smittorisk.Men samtidigt tror jag att det kan vara betydligt lättare att få forskningsanslag om man kan koppla sin forskning till bekämpning av bioterrorism.

Leave a Reply