En muterad gen får flughonor att bete sig som hanar

I vanliga fall är fruktflugehanen den som uppvaktar flughonan, med en repertoar av typiska rörelsemönster. Nu har forskare lyckats bevisa vilken gen det är som ger upphov till deras beteende – en gen som kallas fruitless och ger upphov till olika proteiner hos honor och hanar genom olika ”splicing” (avkodning av DNA sker till pre-mRNA, som sedan kan splicas – klyvas – på flera olika sätt och ge upphov till flera olika mRNA, som sedan översätts till proteiner).

När fruktflugehonorna fick den “manliga” upplagan av genen uppvisade de samma beteende: de började uppvakta andra honor på precis samma sätt – och uppvaktade hanar om hanarna parfymerades med hon-typiskt feromon. Hanar som fick den “kvinnliga” upplagan av genen saknade uppvaktningsbeteende.

Naturligvis betyder inte detta att det skulle gå att göra på samma sätt med människor, påpekar forskarna, mäniskans hjärna och beteende är betydligt mer komplext än så. Och där är jag böjd att hålla med, det är ingen som har hittat en gen med något motsvarande inflytande hos människan. Det vore intressant att se om det överhuvud taget går att hitta något liknande hos, säg, ryggradsdjur – min gissning är att det kommer vara fler som börjar leta efter det efter den här publikationen.

Länkar
Science
Nature

Leave a Reply