Att könsbestämma dinosaurier från deras skelett

Hur ser man om ett skelett från Tyrannosaurus rex tillhört en hona eller hane? Givet att deras DNA är flera tiotals miljoner år gammalt är DNA-sekvensering (för att hitta könskromosomer) inte direkt aktuellt, och mycket lite av den vävnad som blir fossil ser annorlunda ut för honor och hanar. Amerikanska paleontologer har nu upptäckt att T-Rex-honor i äggläggande ålder har samma typ av benvävnad som fågelhonor, ett “extra-förråd” av kalcium som byggs upp inuti annars ihåligt skelett.

Upptäckten ger större möjligheter att studera sådant som populationsdynamik, men har en stor nackdel: den karakteristiska vävnaden finns bara under honans äggläggande period, och försvinner gradvis med ålder. Och saknas vävnaden kan man inte säga någonting om eventuellt kön – det kan lika gärna vara en icke könsmogen ung dinosaur som en hane eller en äldre hona. Trots detta är det en betydligt mer säker metod än de som tidigare funnits.

Själv kan jag inte låta bli att vara fascinerad över att T-Rex hade ihåligt skelett. Med all den där kroppsvikten.

2 thoughts on “Att könsbestämma dinosaurier från deras skelett

  1. Ihåligt skelett är väl rätt vanligt. Mitt skelett är ihåligt t ex. Ett rör är nästan lika starkt som en stång av samma dimension, men mycket lättare.

Leave a Reply