Bättre utbildning ger mindre sömnlöshet – för kvinnor

En ny taiwanesisk studie på nära 40000 personer äldre än 15 år fann att bättre utbildning minskade risken att lida av sömnlöshet – för kvinnor. För män var förhållandet det motsatta.

Faktorer som generellt förknippades med sömnlöshet var högre ålder, skilsmässa/separation, låg utbildning, dålig hälsa, låg inkomst och hemmaboende barn. Generellt led kvinnor i högre grad än män av sömnlöshet, något som författarna hävdar främst har sociala orsaker. Med tanke på att de sociala och kulturella förhållandena i Taiwan inte är helt lika de i Sverige är det inte säkert att alla resultat skulle vara de samma för svenskar. Speciellt intressant skulle det vara att se om utbildning spelar samma roll i Sverige som i Taiwan. Skulle Sveriges antagligen större jämlikhet påverka resultatet, så att bättre utbildning gav mer lika resultat för män och kvinnor? Skulle den påverka de andra faktorerna?

2 thoughts on “Bättre utbildning ger mindre sömnlöshet – för kvinnor

  1. Nu vet jag inte riktigt vad författarna skriver, men när man läser din post blir jag lite förbryllad. Mitt problem med den här typen av medicinsk forskning är att man väldigt, väldigt ofta har stora problem med kausalitet. Som samhällsvetare är det givetvis ständigt ett av de största problemen, vilket man därför redan tidigt lär sig hantera med största kritik och allvar varje gång (och försöker använda de få hyggliga statistiska metoder som finns för att överbrygga problemet). Medicinforskare är dock i allmänhet väldigt dåliga på detta, och här är ytterligare ett exempel där jag kan tänka att kausaliteten går åt bägge håll, alterantivt att det är en nonsenskorrelation i allmänhet.Hur är det egentligen, hur mycket träning i t ex forskarutbildningen får medicinforskare i statistik kring sådana här problem?

  2. Jag tror att den statistiska träningen varierar. Idealiskt sett skulle en dålig statistisk analys innebära att man inte blev publicerad, men jag tror inte att det är så i samtliga fall, tyvärr.Men visst är kausaliteten ett stort problem här. Om du inte sett det: titeln på mitt inlägg är en länk till originalartikeln i New Scientist, den är mer utförlig. Det står dock knappast något om kausalitet eller vilka hänsyn de tagit till problemet.

Leave a Reply