Subliminala ansiktsuttryck påverkar konsumtion och omdöme

Påverkas man mer av reklam med leende människor, och är man i så fall medveten om det? Det kan man undra när man ser alla hysteriskt lyckliga personer i reklam för allt från läsk till tvättmedel. Nu kommer en studie som delvis skulle kunna besvara frågan.

Studien utfördes på ett trettiotal studenter, som fick dricka en för dem oidentifierad dryck (något som man förväntar sig att de flesta borde ha vissa spärrar mot). Innan de fick tillfälle att dricka exponerades de – utan att de var medvetna om det – för en serie med leende, neutrala eller ogillande/irriterade ansiktsuttryck. Försökspersoner som hade sett leende ansikten drack mer medan de som sett negativa ansiktsuttryck drack mindre. De bedömde också dryckens smak som betydligt godare och värderade ett glas dryck högre (mätt i hur många cent de skulle vara beredda att betala för ett glas). Skillnaden uppstod bara om personerna var törstiga, annars hade ansiktsuttrycken ingen effekt.

Det skulle vara intressant att se om effekten är så pass robust att folk skulle betala mer för, säg, en förpackning juice med en leende människa på än juice med en bild av en person med neutralt ansiktsuttryck. Kanske bara om de handlar för direkt konsumtion, men inte om de storhandlar för en vecka i taget?

Det skulle ju, enligt detta resultat, kanske gå att konstruera subliminal reklam som fungerar (leende + varan, eller kanske ogillande uttryck + konkurentens vara) – iallafall om det gäller mat/dryck och åskådaren är hungrig/törstig. Vore jag ett stort läskföretag skulle jag se till att få monopol på popcornförsäljning (med mycket extra salt) på biografer och ha läskreklam med lyckliga människor i. Fast kanske bara när det visas komedier ….

2 thoughts on “Subliminala ansiktsuttryck påverkar konsumtion och omdöme

  1. Efter att ha konsulterat prismas lexikon och nordisk familjebok, kan jag konstatera att orden sublim och subtil kan betyda väldigt mycket helt olika saker.Just subliminala borde betyda \”genom övernaturlig väg varseblivna\” i det här fallet och det vore jättekoolt om det var det de hade mätt. =)Subtila ansiktsuttryck är de nog de har exponerat försökspersonerna för. =)

  2. Subliminal betyder i det här fallet \”under det medvetnas gräns\”. Det brukar användas om intryck som inte registreras aktivt, men som man ändå reagerar på (och att man därmed är omedveten om att reaktionen i fråga har sitt ursprung i). Så nej, det är inte den bokstavliga tolkningen man ska använda här (men jag håller med om att det vore coolt).Sättet de gick till väga på här var att maskera ett ansiktsuttryck under ett neutralt ansikte (fråga mig inte hur de gjorde det, men jag utgår ifrån att de kan sina saker eftersom det passerat peer-review). Och ja, det är ju subtilt.Debatten om ifall subliminal reklam skulle kunna fungera är rätt gammal. Det finns ett antal science fiction-noveller som tar upp idén, bland annat (tyvärr kommer jag inte på vad de heter, det var en biblioteksbok eller två). Såvitt jag har förstått har iden tidigare varit att bara visa varan/loggan (korta bildsnuttar på bråkdelen av en sekund), och det är jag tveksam till om det fungerar om inte kunden redan har en stark relation till produkten.

Leave a Reply