En bättre förklaring för geografiska skillnader i hudfärg

Skillnader i hudfärg beror på en avvägning mellan att förhindra UV-strålningsberoende nedbrytning av B-vitamin och att underlätta likaledes UV-strålningsberoende bildande av D-vitamin. Styrkan hos UV-strålningen på en viss plats förutsäger därmed ca 70% av varibiliteten i hudfärg. Den gamla tumregeln ‘mörkare hud ju närmare ekvatorn’ är således inte helt sann: högre höjder ger till exempel högre UV-strålning, och kvinnor är generellt mer blekhyade än män eftersom barnafödande och amning kräver mer D-vitamin. Folkgrupper som har ovanligt blek eller mörk hy för sin omgivning är ofta relativt nyligen (på en tidsskala av några tusen år) ditkomna.

Denna information kommer från Nature ‘News and Views’ (kräver prenumeration på Nature). Speciellt intressant är, enligt min mening, den delvisa förklaring detta ger för den fortfarande mycket vanliga inställningen att blek hud hos kvinnor är vackert – om D-vitamin är viktigt för förmågan att få livskraftiga barn kan blek hy (precis som vissa proportioner på byst, höfter etc) signalera att en kvinna är en ‘bra barnaföderska’. (Naturligtvis har en stor del av hudblekningskulturen andra uppenbara orsaker)

En vinnande strategi att få opponenten att se rött

I dagens Nature rapporteras att idrottare som bär röda kläder har en mätbar fördel – det ökar uppenbarligen deras chanser att vinna. Analysen gjordes på vinnare i fyra grenar i senaste OS, där tävlanden slumpvis tilldelas en blå eller röd dräkt (som designat för ett vetenskapligt försök!). Artikelförfattarna säger att orsaken är oklar, men drar paralleller till djurvärlden där hanar ofta hävdar sin överlägsenhet med hjälp av (röd) färg. De spekulerar i att dra på sig den röda dräkten kan trigga de tävlande genom att ge dem en extra “testosteronkick”.

Om de lägger upp sitt resonemang längs den linjen skulle man ju kunna tro att de bemödar sig om att tala om ifall de räknat sin statistik på män eller kvinnor, eller kanske bägge (både män och kvinnor blir visserligen mer kompetitiva av högre testosteronnivåer, men rimligtvis inte på exakt samma sätt)? Inte då, varken i artikeln, nyhetsreleasen eller det kompletterande materialet står det något om könsfördelningen bland de som ingår i statistiken. Så ja, rapporten är intressant – men det är väldigt svårt att dra några slutsatser av den.

Men det ger ju onekligen en ny dimension åt den röda “maktslipsen”.