Rökning kan ge dina barnbarn astma?

En studie vid Keck School of Medicine har kommit fram till att rökning under graviditeten ökar inte bara barnets risk för astma – utan även barnbarnets. Barn till rökande mammor löper 1.5 gånger större risk att få astma tidigt i livet än barn till icke-rökande mödrar – för barnbarn till rökande mormödrar (och icke-rökande mödrar) är risken 1.8 gånger större. Rökte både mormor och mamma under sina graviditeter blir risken 2.6 gånger större. Studien utfördes på barn och tonåringar från södra Californien.

Forskarna spekulerar att förklaringen kan vara att rökning under graviditeten ger upphov till ärftliga förändringar i immunförsvaret hos fostret, och att detta skulle göra sannolikheten att få astma större.

Nu verkar detta vara en korrelationsbaserad studie, vilket alltid gör mig rätt skeptisk. Det är väldigt svårt att kontrollera för faktorer som ändrade livsstilsmönster för samhället i stort, ändrade matvanor med mera – saker som kan tänkas ha lika stort inflytande över risken att få astma. Nivån av “brus” blir därför hög i förhållande till de fakta man kan tänkas få ut. Siffrorna ska nog tas med en ganska stor nypa skepsis eftersom de dessutom är baserade på så pass få som 908 barn – att risken för att få astma är större om ens mormor rökte under graviditeten än om ens mamma rökte är antagligen inte en slutsats som man säkert kan dra av den här studien.

Men visst är tanken en smula läskig.

Leave a Reply